مشخصات فنی و مصالح بکار رفته در کانکس پانلی های ساخته شده
1.شاسی از تیرآهن نمره16 و14سنگین بصورت دورکلاف
2.اسکلت ازپروفیلهای آهنی سنگین بضخامت2میلیمتر
3.سقف و دیواره ها از نوع ساندویچ پانل بضخامت4سانتیمتر (قابل ارتقاع تا10سانتیمتر بنا به سفارش)
4.عایق جداره ها زنوع پشم سنگ تخته ای دانسیته50ودوطرف ورق بضخامت50%میلیمتر(گالوانیزه یا آلوزینگ
بصورت انتخابی)
5.درب و پنجره ها از نوعUPVCدوجداره
6.کف از نوع تخته ( نئوپان یاMDFیا تخته هفت لایه واتر پروف بنا به سفارش) قابل جایگزینی با سرامیک بصورت
اختصاصی
7.سیمکشی برق باسیم5/2،سیمکشی تلفن،کابل کولراسپیلت (کلیه سیستم برقکشی بصورت روکار با داکتهای
استانداردونصب کلیدوپریز،روشنایی داخلی وچراغ تونلی بیرونی میباشد)
8.کانکس ها تولیدی در انواع اداری، ویلائی، نگهبانی، پانلی، کارگاهی و ابعاد استاندارد طول6تا12متر و عرض4/2تا3
متر تولید و قابل عرضه می باشد.