پشم خام فله

شرکت پوشینگر تولید کننده انواع عایق حرارتی پشم سنگ در ایران می باشد که محصولات آن به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

 پشم خام فله
کاربرد این محصول در صنایع لنت سازی،عایق کاری سازه های نامنظم و غیر قابل دسترسی آسان ،جداره اجاق گازها و یخچالهای خانگی و صنعتی می باشد.

این نوع عایق صوتی حرارتی بصورت پشم سنگ خام حلاجی شده تولید و به مصرف می رسد و از آن برای پر کردن فضاهای فاقد شکل هندسی منظم استفاده می شود.