شرکت پوشینگر تولید کننده انواع عایق حرارتی پشم سنگ در ایران می باشد که محصولات آن به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

 عایق پتویی با یک طرف توری سیمی و روکش دو طرف توری سیمی
کاربرد این عایق بروی سطوح مسطح و دارای انحنا در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی،لوله های با قطر زیاد،مخازن،دیگ های بخار،کوره ها،گرمخانه ها،اگزوز توربین ها،دودکش ها و غیره می باشد. پشم سنگ پس از منسجم شدن با توری مرغی از جنس گالوانیزه گرم ضد زنگ با چشمه یک اینچ دوخته می شود. اینمحصول با فویل یکطرف توری . دو طرف توری قابل اراِئه می باشد.